A Szent Pál Akadémia Futball Clubról

A Szent Pál Akadémia Futball Club közel 20 évvel ezelőtt került megalapításra azzal a céllal, hogy amatőr és hivatásos sportolási, illetve versenyzési lehetőséget biztosítson mind a Hit Gyülekezete tagjai, és iskoláinak diákjai számára, valamint mindazok számára, akik az alapítók felfogásával és céljaival azonosulni tudnak. Időközben ugyan más sportágakkal is bővült az egyesület tevékenysége, mégis a mai napig a futball szakosztály a legerősebb.

Ennek megfelelően a futball szakosztálynak jelenleg nyolc utánpótlás korosztályú, és két felnőtt, hivatalosan leigazolt játékosokkal rendelkező, csapata van.
Jelenleg több, mint 200 gyerekkel foglalkozunk Budapesten.


Csapataink évek óta részt vesznek a hazai Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett Bozsik tornákon, a Grassroots fesztiválokon, futsal tornákon- és bajnokságokon továbbá az egyesület kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi tornákon való részvételre is (pl. Ausztria, Szlovákia, Olaszország). 

Az egyesület évente több játékost továbbít a nemzeti első osztályú klubok korosztályos utánpótlás csapataiba (pl. Újpest FC, Ferencváros TC, Budapest Honvéd SC, Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia).

Az egyesület az elmúlt két évtizedben folyamatosan, lépésről-lépésre tudott előrelépni. Az utánpótlás csapatai egy része kiemelt közép bajnokságig, felnőtt csapata pedig a BLSZ1 osztályig jutott. Az FC Internazionale Milano nemzetközi utánpótlás nevelésének kiterjesztését jelenti az a program, amely 2008-ban indult a világ több országában, így most Magyarországon is. Európában a Szent Pál Akadémia HSE az első, amely ebbe a szakmai programba bevonásra került.


 

SZENT PÁL AKADÉMIA - HIT SPORTEGYESÜLET

A Szent Pál Akadémia-HIT Sportegyesület a Hit Gyülekezete teológiai akadémiájának név használatával kifejezi azt, hogy sportolóink számára irányadó a Biblia tanítása, és sportolásuk mellett személyes életüket is Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra építik, és a Szent Szellem élő vezetésében akarnak járni életük minden területén. Ez sportolás közben különösen a szabályszerű küzdésben, a fair play szabályainak betartásában, az ellenfél tiszteletében, vitás kérdésekben egymást méltányló, megengedő magatartásban, és a sport keretein túlmutató erkölcsi példamutató magatartásban fejeződik ki.

A Szent Pál Akadémia engedélyezi az egyesület számára nevének használatát addig, amíg az egyesület az akadémia céljaival összhangban, ahhoz méltó módon működik. Az egyesület sportolója lehet minden olyan személy, aki a klub által megfogalmazott célokkal azonosul és a bibliai értékrendet elfogadva, azt képviselve akarja sportolói tevékenységét végezni.


A Hit Gyülekezete oktatási intézményei

A Hit Gyülekezete közel harminc éve vesz részt a magyar oktatás ügyének előre vitelében. Ez alatt az idő alatt hazánk egyik legkiterjedtebb oktatási tevékenységet folytató egyháza lett, több mint hatezer diáknak biztosítva a képzést.  Intézményhálózatában, az óvodától a felsőoktatásig, az oktatási intézmények teljes választékában tanulhatnak a diákok. Az egyház köz- és felsőoktatási intézményei alaptevékenységük mellett felnőttoktatást, és iskolarendszeren kívüli képzést is folytatnak.

A gyülekezet oktatási intézményei közül elsőként a teológiai képzést folytató felsőoktatási intézményét, a Szent Pál Akadémiát alapította meg 1990-ben (korábbi nevén: Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetet).

Az egyház 1997 óta tart fent közoktatási intézményeket. Az iskolák közül elsőként a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium jött létre. A mára tizenhárom évfolyammal, nappali-, továbbá esti- és levelező felnőttoktatással, általános iskolai-, gimnáziumi-, sportiskolai- és művészetoktatási tagozatokkal működő iskola, mintegy 1800 tanulójával, Budapest egyik legnagyobb közoktatási intézménye. Hasonlóan a Bornemisza Gimnáziumhoz, több megyeszékhelyen (Pécsett, Debrecenben, Nyíregyházán, Salgótarjánban, és Kecskeméten) alakultak az elmúlt évtizedben az egyháznak többcélú oktatási intézményei, és ilyeneket tart fenn Ajkán, Hajdúsámsonban, és Magyon is.  Így a gyülekezetnek egyenlőre tizenhat feladat-ellátási helyen működik szervezete, többségében több közoktatási feladatot is ellátva, országos szinten hatezer diák számára.