A Szent Pál Akadémia Futball Clubról

A Szent Pál Akadémia Futball Club közel 20 évvel ezelőtt került megalapításra azzal a céllal, hogy amatőr- és hivatásos sportolási-, és versenyzési lehetőséget biztosítson mind a Hit Gyülekezete tagjai, és iskoláinak diákjai számára, valamint mindazok számára, akik az alapítók felfogásával és céljaival azonosulni tudnak. Időközben ugyan más sportágakkal is bővült az egyesület tevékenysége, mégis a mai napig a futball szakosztály a legerősebb.

Ennek megfelelően a futball szakosztálynak jelenleg nyolc utánpótlás korosztályú, és két felnőtt korosztályú, hivatalosan leigazolt játékosokkal rendelkező, csapata van.
Az utánpótlás korosztályban jelenleg összesen kb. 150 gyerekkel foglalkozunk Budapesten.


Csapataink évek óta részt vesznek a hazai Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett Bozsik tornákon, a Grassroots fesztiválokon, futsal tornákon- és bajnokságokon továbbá az egyesület kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi tornákon való részvételre is (pl. Ausztria, Szlovákia, Olaszország). 

Az egyesület évente több játékost továbbít a nemzeti első osztályú clubok korosztályos utánpótlás csapataiba (pl. Újpest FC, Ferencváros TC, Budapest Honvéd SC, Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia).

Az egyesület az elmúlt két évtizedben folyamatosan, lépésről-lépésre tudott előrelépni. Az utánpótlás csapatai egy része kiemelt közép bajnokságig, felnőtt csapata pedig a BLSZ1 osztályig jutott. Az FC Internazionale Milano nemzetközi utánpótlás nevelésének kiterjesztését jelenti az a program, amely 2008-ban indult a világ több országában, így most Magyarországon is. Európában a Szent Pál Akadémia HSE az első, amely ebbe a szakmai programba bevonásra került.


 

SZENT PÁL AKADÉMIA - HIT SPORTEGYESÜLET

A Szent Pál Akadémia-HIT Sportegyesület a Hit Gyülekezete teológiai akadémiájának név használatával kifejezi azt, hogy sportolóink számára irányadó a Biblia tanítása, és sportolásuk mellett személyes életüket is Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra építik, és a Szent Szellem élő vezetésében akarnak járni életük minden területén. Ez sportolás közben különösen a szabályszerű küzdésben, a fair play szabályainak betartásában, az ellenfél tiszteletében, vitás kérdésekben egymást méltányló, megengedő magatartásban, és a sport keretein túlmutató erkölcsi példamutató magatartásban fejeződik ki.

A Szent Pál Akadémia engedélyezi az egyesület számára nevének használatát addig, amíg az egyesület az akadémia céljaival összhangban, ahhoz méltó módon működik. Az egyesület sportolója lehet minden olyan személy, aki a klub által megfogalmazott célokkal azonosul és a bibliai értékrendet elfogadva, azt képviselve akarja sportolói tevékenységét végezni.


A Hit Gyülekezete oktatási intézményei

A Hit Gyülekezete közel harminc éve vesz részt a magyar oktatás ügyének előre vitelében. Ez alatt az idő alatt hazánk egyik legkiterjedtebb oktatási tevékenységet folytató egyháza lett, több mint hatezer diáknak biztosítva a képzést.  Intézményhálózatában, az óvodától a felsőoktatásig, az oktatási intézmények teljes választékában tanulhatnak a diákok. Az egyház köz- és felsőoktatási intézményei alaptevékenységük mellett felnőttoktatást, és iskolarendszeren kívüli képzést is folytatnak.

A gyülekezet oktatási intézményei közül elsőként a teológiai képzést folytató felsőoktatási intézményét, a Szent Pál Akadémiát alapította meg 1990-ben (korábbi nevén: Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetet).

Az egyház 1997 óta tart fent közoktatási intézményeket. Az iskolák közül elsőként a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium jött létre. A mára tizenhárom évfolyammal, nappali-, továbbá esti- és levelező felnőttoktatással, általános iskolai-, gimnáziumi-, sportiskolai- és művészetoktatási tagozatokkal működő iskola, mintegy 1800 tanulójával, Budapest egyik legnagyobb közoktatási intézménye. Hasonlóan a Bornemisza Gimnáziumhoz, több megyeszékhelyen (Pécsett, Debrecenben, Nyíregyházán, Salgótarjánban, és Kecskeméten) alakultak az elmúlt évtizedben az egyháznak többcélú oktatási intézményei, és ilyeneket tart fenn Ajkán, Hajdúsámsonban, és Magyon is.  Így a gyülekezetnek egyenlőre tizenhat feladat-ellátási helyen működik szervezete, többségében több közoktatási feladatot is ellátva, országos szinten hatezer diák számára.